Vård utomlands: Dessa regler gäller

Om du skulle bli sjuk och behöva vård utanför Sveriges gränser är det inte säkert att du har rätt till gratis sjukvårdsbehandling. I många länder gäller särskilda regler för utländska medborgare, och dessa skiljer sig ofta åt beroende på huruvida du är i behov av akutvård eller inte.

 

Du har rätt till subventionerad sjukvård i Norden

Om du är svenska medborgare och befinner dig i ett nordiskt land har du rätt till nödvändig vård till samma kostnad som i Sverige. För att kunna subventionera vård i Norden som inte är nödvändig (akut) måste du dock visa upp giltig legitimation, samt uppge din hemadress i Sverige.

 

Du har rätt till subventionerad vård i EU-, EES-länder samt Schweiz

Som svensk medborgare är du försäkrad i det svenska socialförsäkringssystemet, vilket innebär att har rätt att ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet fungerar som ett bevis på att du är inkluderad i socialförsäkringssystemet, och kan beställas på Försäkringskassans webbsida.

Kortet gäller i tre år, och är såväl kostnadsfritt som personligt. Du måste även beställa det europeiska sjukförsäkringskortet (ibland även kallat EU-kort) till dina barn, så att även de får ta del av subventionerad sjukvård utomlands.

 

Vad händer om man glömt skaffa EU-kort?

Om du inte vetat om att ett EU-kort är ett krav för subventionerad vård utomlands alternativt glömt bort att skaffa ett kort, kan du få en handling från Försäkringskassan som intygar att du har rätt till ett EU-kort. Detta intyg kan exempelvis skickas via e-post eller fax till den klinik vari du behandlas.

 

Läs mer: Så håller du dig frisk och undviker doktorn.

 

Om du blir sjuk utomlands i länder med sjukvårdsavtal

Sverige har överenskommelser med ett flertal länder utanför EU och EES, såsom:

  • Australien
  • Algeriet
  • Israel
  • Turkiet
  • Québec (en delstat i Kanada)

I de länder som precis nämnts måste du visa upp ditt svenska pass och ibland även ett intyg från Försäkringskassan för att för att ha rätt till subventionerad, nödvändig vård. EU-kortet gäller aldrig utanför EU och EES.

 

Vård i länder utan sjukvårdsavtal

Om det land du åker till inte inkluderas i EU, EES och inte är ett samarbetsland för sjukvård måste du betala hela vårdkostnaden själv. I dessa fall är det en god idé att skaffa ett kreditkort för resor, som inkluderar en gratis reseförsäkring som kompletterar det skydd du redan har i din hemförsäkring.

 

Ett kreditkort är en bra idé på resan

Vad är ett kreditkort?

Med ett kreditkort kan du köpa produkter direkt, för att därefter betala för dina inköp i efterhand via en månadsfaktura. Den avgift som tas ut för ränta är i regel hög, men om du betalar tillbaka din kreditskuld efterföljande månad tillkommer inga låneavgifter överhuvudtaget.

Mer specifikt ska du använda kreditkortet på rätt sätt. Såvida du betalar hela det belopp som anges på månadsfakturan tillkommer endast fördelar, likt en inkluderad reseförsäkring. I flertalet fall inkluderas även ett bonusprogram vari du kan växla in dina poäng mot exempelvis resor, hotellnätter eller kontanta medel som du kan använda för att betala av på månadsfakturan.

 

Vilka sjukvårdsförmåner erbjuder kreditkort?

Majoriteten av alla kreditkort inkluderar ett kostnadsfritt olycksfallsskydd på resan, så även skydd för hem samt hyrbil. I undantagsfall inkluderas även ersättning för vård utomlands, men olycksfallsskyddet ger dig dock ett fullgott skydd mot oförutsedda händelser.

Som KreditkortGuiden påpekar är det kreditkort som Norwegian Bank utfärdar det bästa kreditkortet att använda som resekort, vilket du kan läsa mer om på deras informations- och jämförelsesida om kreditkort. På KreditkortGuiden återfinns även smidiga jämförelsetabeller, som du kan använda dig av för att få en tydlig överblick gällande det kreditkort som lämpar sig bäst för dig och ditt konsumtionsmönster.

Lämna en kommentar

+ 66 = 70