Baktier och UV-ljus

UV-ljus har framkommit som ett möjligt medel för att bekämpa spridningen av sjukdomar genom att effektivt desinficera utsatta ytor. Men funkar tekniken?

Olika typer av UV-ljus

Det finns olika typ av UV-ljus, vilket är viktigt att förstå när det kommer till dess förmåga att användas som förbyggande åtgärda för att minska smittspridning

UV-A

UVA har en våglängd på 315 – 400 nm och absorberas ej i atmosfären – ca 95% släpps igenom och når jordens yta. Det är alltså klart den vanligaste typen av strålning som kommer från solen och stimulerar bland annat D-vitamin produktion

UV-B

UVB har en våglängd på 280-315 nm och passerar till viss del genom vår atmosfär. Den är biologiskt aktiv på så vis att den påverkar och kan skada kroppen. Däremot tar den sig inte igenom kroppens yttersta hudlager.

UV-C

UV-C har våglängden 100-280 nm och absorberas effektivt av ozonskiktet. Detta är en mycket farlig typ av strålning för de flesta organiska ting. Därmed passar UV-C strålning utmärkt för att desinficering eftersom strålningen tar kol på bakterier och organismer effektivt.

Så används UC-strålning kommersiellt för desinficering idag

Det har forskat mycket på solel och det utvecklas ständigt nya tjänster för bland annat solel. Applikationen av UV-teknik har på senare tid allt mer leta sig in i konsumenters hem, bland annat i form av bakteriedödande UV-lampor. De fungerar genom att producera den typ av skadligt ljus (UV-C) som tar kol på bakterier i en stor mängd.

Dessa apparater är ofta handhållna och kan enkelt föras över ytor för att desinficera dem.

 

 

Lämna en kommentar

54 + = 62