Avancerad sjukvård i hemmet – ASIH

Om man är svårt sjuk och behöver regelbunden tillsyn eller till och med sjukvårdsutrustning kan man få så kallad avancerad sjukvård i hemmet, ofta förkortat ASIH, istället för på sjukhus. Avancerad sjukvård i hemmet kan man erhålla om man är svårt sjuk eller har en kronisk sjukdom och hellre väljer att vårdas hemma istället för på sjukhus. När man får avancerad sjukvård i hemmet sammanställs ett vårdteam utifrån de behov som man har. Dessa kan bestå av en läkare, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast eller en präst. Det är läkaren som ytterst ansvarar för ens vård i hemmet och som bestämmer vilket vård man kan erhålla.

Att ha avancerad sjukvård i hemmet innebär bland annat att man får tillgång till viss medicinsk utrustning hemma. Det innebär också att man regelbundet får besök av vårdpersonal hemma men även att man har tillgång till vårdpersonal dygnet runt per telefon. Om man däremot är i behov av kontinuerlig översyn eller akut vård så behöver man istället vårdas på sjukhus. Att få avancerad sjukvård i hemmet är ett alternativ för de personer som har vistats mycket lång tid på ett sjukhus eller personer som inte har så lång tid kvar att leva. Avancerad sjukvård i hemmet kräver oftast att det finns någon närstående, hemhjälp eller en personlig assistent som kan hjälpa den sjuka med vardagliga händelser och behov.

ATT FÅ AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET

Man kan själv göra en förfrågan om att erhålla avancerad vård i hemmet men det är vanligt att man också kan få en förfrågan från en läkare. Det är läkaren som beviljar avancerad sjukvård i hemmet och som också ansvarar för det vårdteam som sätts ihop för din sjukvård hemma. Avancerad sjukvård i hemmet är främst avsedd för personer som har en kronisk sjukdom eller som har en obotlig sjukdom.

Avancerad sjukvård i hemmet vänder sig till personer som har tillbringat lång tid på sjukhus och som fortfarande behöver sjukvård men som istället kan erhålla detta hemma. Fördelen för den som behöver sjukvård är att denna får vistas i sin hemmiljö och samtidigt har möjlighet att umgås med sin familj och sina barn. Det är speciellt viktigt om den sjuka inte har lång tid kvar i livet och då behandling inte längre är aktuellt. Då brukar sjukvården istället bestå av att ge patienten en smärtfri och så bra tid som möjligt i en välbekant miljö den sista tiden som patienten har kvar.

När man får avancerad sjukvård i hemmet kan det krävas att man har tillgång till viss sjukvårdsutrustning. Vanligtvis kan det handla om utrustning för syrgas, dropp, intravenös antibiotika och blodtransfusioner. Det innebär att vårdpersonal kan utföra en hel del behandlingar och insatser i hemmet.

Avancerad sjukvård i hemmet kan vara för en kortare tid eller en längre tid, beroende på hur patientens vårdbehov ser ut. Bland annat kan man erhålla avancerad vård i hemmet efter en operation, vilket gör att patienten inte behöver bege sig till en vårdcentral själv för att få vård. Efter att patienten har blivit så pass bra så det inte längre krävs avancerad vård i hemmet så övergår istället ansvaret för patientens vård till vårdcentralen.