Sveriges sjukvård jämfört med andra länder

Svensk sjukvård är en av världens bästa då det kommer till att bota patienter. Sverige ligger i topp när det gäller låg dödlighet för sjukdomar som bröstcancer, stroke, spädbarnsdöd och hjärtinfarkt. Detta beror på att Sverige har en effektiv vård kring många sjukdomar som gör att fler personer i Sverige överlever en svår sjukdom än vad andra medborgare gör i andra länder. Sverige har också en toppmodern sjukvård och den senaste utrustningen. Samtidigt ligger Sverige i framkant då det gäller forskning kring medicin och sjukdomar vilket har gjort att Sverige är ledande inom sjukvårdsområden som exempelvis cancerforskningen. Med den stora kunskap som finns inom många områden kan Sverige bättre hjälpa personer med svåra sjukdomar och därmed minska dödligheten för många sjukdomar.

SVERIGE HAR EN JÄMLIK SJUKVÅRD

Jämfört med många andra länder tillhör Sverige den kategori länder som har en jämlik sjukvård. Det innebär att alla har rätt till samma sjukvård och samma insatser oavsett status och ekonomisk ställning. Detta har möjliggjorts genom att det är skatterna som betalar den sjukvård som finns i Sverige. Alla är solidariskt med och betalar för sjukvården så att alla kan ta del av den utan att det ska påverka personers ekonomi. Genom en jämlik sjukvård har Sverige ett mer rättvist system för vård av sjuka, gentemot många andra länder där personers ekonomiska ställning bestämmer vilken typ av sjukvård en person kan få.

Sjukvård på sjukhus är kostnadsfri för svenska medborgare. För öppenvården finns det ett högkostnadsskydd som innebär att ingen behöver betala mer än 1 150 kronor under en tolvmånadersperiod för vård hos den öppna vården. Sverige har dessutom en försäkringskassa där svenska medborgare kan erhålla ersättning för förlorad inkomst då de är hemma och är sjuka. Det är ett system som många andra europeiska länder också har men utanför EU finns det sällan en försäkringskassa som medborgarna kan luta sig emot. Då är det dyrbara privatförsäkringar som gäller för att kunna få ut ersättning i samband med sjukdom eller skador. Det gör att i många länder är det endast de som har pengar som kan erhålla den bästa sjukvården.

SVENSKA VÅRDPLATSER

Sverige har generellt gott om vårdplatser för svenska medborgare men är långt ifrån bäst. Det finns många länder som kan erbjuda fler vårdplatser med capita vilket innebär att dessa länder är bättre rustade inför katastrofsituationer som exempelvis ett virusutbrott eller vid stora olyckor. Anledningen till att Sverige har mindre vårdplatser än många andra länder beror till stor del på neddragningar inom vården vilket i sin tur ofta beror på personalbrist. Det är landstingen runt om i Sverige som ansvarar för respektive regions sjukvård vilket innebär att vissa regioner har fler vårdplatser än andra. Det innebär också att vissa regioner kan erbjuda en speciell typ av vård som andra regioner inte kan erbjuda. Dock kan svenska medborgare erhålla vård inom alla regioner.

På kommunal nivå ansvarar varje kommun för vårdinsatser för äldre, handikappade, psykiskt sjuka och eftervård. Det innebär att varje kommun ska tillhandahålla med hemhjälp, assistanshjälp eller avancerad sjukvård i hemmet för de som behöver.