Frikort för sjukvård

Det bästa med svensk sjukvård är att alla har råd att få den bästa vården. Det krävs inte heller, som i många andra länder, dyra privata försäkringar, utan när man behöver vård får man alltid den bästa vården kostnadsfritt. Det finns dock undantag då sjukvården inte är kostnadsfri, som för de fall då man besöker den så kallade öppna sjukvården. Den öppna sjukvården omfattar all vård som inte kräver att man är inlagd på sjukhus. Den öppna sjukvården tar ut en patientavgift i de fall man besöker en allmänläkare eller sjuksköterska på vårdcentralen eller en specialistläkare. För dessa typer av avgifter i samband med besök på öppenvården finns det ett högkostnadsskydd. Det innebär att när man har betalat upp till 1 150 kronor under en tolvmånadersperiod för sina läkarbesök så får man ett frikort. Frikortet innebär att man under den resterande tiden av samma tolvmånadersperiod får all vård gratis. Frikortet gäller även då man söker vård hos en privat sjukvårdsmottagning över hela landet.

VAD INNEBÄR ETT FRIKORT

Ett frikort inom sjukvården innebär att man inte behöver betala några avgifter då man besöker en allmänläkare eller en sjuksköterska på den öppna sjukvårdsmottagningen. Man behöver inte heller betala några avgifter då man gör ett besök hos en specialistläkare. Frikorten gäller över hela Sverige vilket innebär att man inte är hänvisad till öppenvården i sin egen region. Det finns dock några tillfällen då ett frikort inte gäller som för dagsavgiften då man är inlagd på sjukhus, för intyg och hälsoundersökningar eller då man vill erhålla kopior på sin journal. Med ett högkostnadsskydd blir sjukvården i Sverige betydligt billigare än vad den är i många andra länder.

SÅ HÄR FUNGERAR ETT FRIKORT

Frikortet gäller från och med den dag då avgifterna för öppenvården uppgår till 1 150 kronor och till och med den dag då man hade den första kostnaden för öppenvården. Om man exempelvis går till öppenvården första gången den 1 mars 2019 och då betalar en patientavgift och därefter besöker man sedan öppenvården regelbundet och den 30 september har de kostnader man haft för öppenvården uppgått till 1 150 kronor. Då får man ett frikort som gäller fram till och med den 29 februari år 2020. Det betyder att under de resterande 5 månaderna av denna tolvmånadersperiod är alla besök hos öppenvården helt kostnadsfria. Därefter börjar en ny tolvmånadersperiod då man behöver betala igen tills dess att kostnaderna uppgår till 1 150 kronor på nytt. Då får man ett nytt frikort för den nya tolvmånadersperioden.

ELEKTRONISKT FRIKORT

Det finns två typer av frikort som används i de olika regionerna runt om i Sverige. Den ena typen består av ett plastkort, som du behöver ta med dig varje gång du besöker öppenvården. Vissa regioner i Sverige har valt att endast ha elektroniska frikort, vilket innebär att du inte behöver ta med dig något plastkort vid besök på öppenvården, bara ditt id-kort. Om du behöver vård från en annan region än din egen så behöver du ta med dig ditt plastkort. Har du endast ett elektroniskt frikort så behöver du istället ta med dig ett utdrag för ditt elektroniska frikort. Mer information om elektroniska frikort kan man erhålla från sin sjukvårdsmottagning.