Privat sjukvård i sverige

I Sverige kan man välja mellan att besöka en offentlig sjukvårdsmottagning eller en privat sjukvårdsmottagning. Normalt har de flesta privata sjukvårdsinrättningar avtal med respektive landsting eller kommun vilket innebär att du betalar lika mycket för offentlig sjukvård som för privat sjukvård. Det finns dock undantag då privat sjukvård inte får del av offentliga skattemedel och för den privata sjukvården får man betala hela kostnaden själv. Privat sjukvård som inte har subventionerade avgifter genom avtal med landsting är bland annat plastikoperationer, operationer för synen, hälsoundersökningar och vaccinering.

Privat sjukvård är oftast varken bättre eller sämre än offentlig sjukvård. Dock kan privat sjukvård oftare ha andra strategier som gör att väntetiderna för att få sjukvård kan bli kortare. Normalt är det läkare som är anställda på offentliga sjukhus som också bedriver vårdkliniker i privat regi. Du har samma rättigheter hos både offentliga sjukvårdsmottagningar som hos privata sjukvårdsmottagningar som har avtal med landsting eller kommuner.

VAD KOSTAR PRIVAT SJUKVÅRD

Om man besöker en privat sjukvårdsmottagning som har avtal med landstinget betalar man samma avgifter som då man besöker en offentlig sjukvårdsmottagning. Även för privatvård är den högsta kostnaden för vård 1 150 kronor per tolvmånadersperiod. Det betyder att när man uppnår gränsen för högkostnadsskyddet erhåller man ett frikort, som också gäller för privata vårdalternativ. Om man vill få vård från privata kliniker som inte har avtal med landsting eller kommun behöver man betala hela kostnaden för vården själv. Det innebär att denna vård kan bli mycket kostsam. Genom privata försäkringar kan man dock få ersättning för en del av de kostnader som man har då man får vård av privata sjukvårdsmottagningar utan avtal.

SOPHIAHEMMET

Sophiahemmet är ett privat sjukhus som har cirka 350 läkare som är specialiserade inom flera olika sjukvårdsområden. Sophiahemmet sjukhus är ett sjukhus där man värnar lite extra om sina patienter i en lugnare miljö. Sophiahemmet har tillgång till specialister inom många olika medicinska områden men också till den senaste utrustningen inom sjukvård. Sophiahemmet är ett privat alternativ till den offentliga sjukvården. Vissa av de läkare som är ansluta till Sophiahemmet sjukhus har avtal med landstinget vilket innebär att patienter betalar samma avgifter som hos en offentlig sjukvårdsmottagning. Hos Sophiahemmet sjukhus finns också specialistvård som du får betala själv eller genom en privat sjukförsäkring. Det finns flera olika försäkringsbolag som erbjuder privata sjukförsäkringar som gör att du kan erhålla vård hos Sophiahemmet sjukhus.

POLITIK KRING PRIVAT SJUKVÅRD

Privat sjukvård och då främst privat vårdomsorg får ofta kritik för att de gör stora vinster från en verksamhet som delvis är skattefinansierad. Det har ofta lett till diskussioner i riksdagen om privat sjukvård och omsorg ska förbjudas. Privat sjukvård kan dock erbjuda svenska medborgare många fördelar som exempelvis kortare vårdköer och alternativ sjukvård, vilket är något som är uppskattat av svenskarna.

Privat sjukvård behövs idag som ett komplement till den offentliga vården. De flesta privata sjukvårdsmottagningar har avtal med landsting och kommun. Det innebär att patienter betalar samma kostnad för privat sjukvård som för offentlig sjukvård. För de privata vårdföretag som inte har avtal med landstinget får patienterna betala hela vårdkostnaden själv eller genom en sjukförsäkring. Idag är det 100 000 tals svenska medborgare som har en sjukförsäkring.