Sambandet mellan hälsa och ekonomi

Det finns många undersökningar som visar att det finns ett samband mellan god hälsa och en god ekonomi. Medellivslängden bland de som har en bra utbildning och ekonomi är nästan 6 år längre än för en lågutbildad och lågavlönad person.

En dålig ekonomi är en stor anledning till oro och psykisk ohälsa. Ett barn som bor i ett hem med dålig ekonomi och dålig psykisk hälsa har betydligt sämre chanser att klara skolgången. Det innebär att barnet har lägre chanser att klara en eftergymnasial utbildning, och därmed även antagligen kommer att ha en dålig ekonomi som vuxen.

Att bryta dåliga vanor

Men vad är ett hälsosamt liv? För någon kan det vara att sluta röka, och för en annan kan det vara att börja motionera. För en tredje kan det innebära något helt annat, såsom att sluta på ett arbete där man vantrivs och följa sin dröm att starta eget. Att ta ett lån med låg ränta och följa sina drömmar kan vara steget som behövs för att någon ska slippa psykisk ohälsa. Det kan alltså bryta en dålig spiral inte bara för dig, men även för dina barn och barnbarn.

Det är alltså en vinst för alla. Inte bara för dig själv, men även för framtida generationer. Om en person mår bra, äter bra och motionerar regelbundet så har den en bättre inlärningsförmåga än någon som mest äter halvfabrikat och sitter framför datorn. Om någon har lätt att lära, är det större chans att de utbildar sig och får en trygg inkomst.

Så även om det på kort sikt kostar en del att ställa om till ett hälsosamt liv, så är besparingarna på lång sikt oerhört mycket större. Om du är intresserad av att göra förändringar i livet eller satsa på något nytt, finns det förmånliga privatlån att få genom Sambla.se. De jämför olika långivare så att du får de bästa villkoren och slipper betala för mycket.

Livsvillkor och utbildning

Det finns socioekonomiska skillnader bakom i stort sett alla typer av sjukdomar. Risken att drabbas av svår sjukdom är helt enkelt större om man har det sämre ställt. Orsakerna till sambandet är mycket komplicerade, och beror bland annat på vilka livsvillkor vi har. Det kan innebära hur vi bor, vilka förutsättningar vi har för att kunna leva hälsosamt samt vilken utbildning vi har. Dessa villkor gör att det finns gränser för hur vi kan leva.

Medellivslängden i Sverige har stigit under hela 1900-talet, men med stor skillnad mellan olika samhällsgrupper. Livslängden hos kvinnor som enbart har gått i grundskolan har till exempel inte ökat alls de senaste 20 åren. Utbildning är oerhört viktigt för hälsan. Det stärker helt enkelt kunskapen om vad man måste göra för att leva hälsosamt.

Kostnaden för dålig hälsa

Dålig hälsa kostar samhället omkring 120 miljarder kronor varje år, och många tror att en hälsosam livsstil är dyr. Om man redan har en dålig ekonomi är det lätt att hamna i en nedåtgående spiral. En dålig ekonomi leder lätt till att man gör dåliga val, vilket dessutom bidrar till att man får sämre hälsa. Dålig hälsa leder ofta till att man får sämre ekonomi, eftersom man kanske måste vara sjukskriven ofta eller inte kan arbeta alls.

Bruket av alkohol och tobak samt ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet uppskattas kosta samhället 55 miljarder kronor varje år. Detta är vanor som till stor del går att ändra, vilket bidrar till en positiv förändring både i enskilda familjer och samhället som stort.

Lämna en kommentar

− 2 = 1