Hur fungerar vaccin

Vaccin är en form av läkemedel som ges till barn men även vuxna i förebyggande syfte. Genom vaccinering kan man förhindra att personer blir sjuka och även blir en smittbärare av vissa sjukdomar. Vaccin fungerar genom att man ger personer en spruta med en dos av det virus som personen ska skyddas emot. Dosen är ofarlig för en person och brukar normalt inte göra personer sjuka, även om det finns undantag. Vaccinet gör att kroppens immunförsvar direkt börjar bygga upp ett försvar mot viruset, vilket kan ta ett par veckor. Efter att immunförsvaret är klart så vet immunförsvaret direkt i framtiden hur den ska bemöta det virus som den har byggt upp ett skydd emot. Det gör att personer inte blir sjuka eller smittar när de väl blir utsatta för det virus som de är vaccinerade emot.

Genom vaccinering kan man förhindra att virusrelaterade och bakterierelaterade sjukdomar sprids, vilket annars kan leda till att många personer blir mycket sjuka eller till och med dör. Som barn så ingår man i ett vaccinationsprogram där barnen blir vaccinerade mot många farliga sjukdomar som bland annat mässlingen, röda hund, smittkoppor, stelkramp och difteri. Det gör att när barnen växer upp är de skyddade mot dessa sjukdomar och blir därmed inte sjuka. Även vuxna kan behöva vaccineras mot vissa sjukdomar som exempelvis influensan, som drabbar många personer varje år.

Aktiv immunisering

Aktiv immunisering innebär att man ger vaccin i förebyggande syfte så att kroppen själv kan bygga upp ett försvar mot olika sjukdomar. Det innebär att när personer i framtiden blir smittade kan kroppens immunförsvar snabbt bryta ned sjukdomen så att personerna inte blir sjuka men inte heller sprider smittan vidare.

Passiv immunisering

Passiv immunisering innebär att man istället för ett vaccin ger personer tillförsel av antikroppar, immunoglobulin, som har tillverkats för det virus som personen har smittats av. Passiv immunisering är främst aktuellt då en person har ett nedsatt immunförsvar eller om en person som inte är vaccinerad snabbt behöver ett skydd mot ett virus.

Biverkningar i samband med vaccinering

Normalt brukar det inte uppstå några biverkningar i samband med att man blir vaccinerad, utöver att man kan få en rodnad eller bli lite svullen där man har fått sprutan. Det kan hända att vissa personer blir sjuka av vaccinet och får feber eller andra symptom. Det är dock ganska ovanligt att detta sker.

Forskning kring vaccin

Idag sker massor av forskning över hela världen kring nya vaccin och nya sätt att förbättra befintliga vaccin. I samband med att nya sjukdomar uppstår och sprids snabbt brukar det omgående påbörjas forskning kring ett nytt vaccin. Detta leder ofta till att man inom ett par år har kunnat ta fram ett vaccin mot denna sjukdom. I många fall kan det vara lättare att ta fram ett vaccin, som låter kroppens eget immunförsvar besegra virus och bakterier, än att hitta botemedel som hjälper mot dessa sjukdomar.