Information för patienter i Nederländerna

Eftersom sjukförsäkringsgivare i allt högre grad förlorar sitt utbud av vårdgivare och behandlingar blir det allt viktigare att välja en bra sjukförsäkring om du bor i Nederläderna. På den här sidan ger vi ett antal tips.

Välj en försäkring med återbetalning!
Det kan vara ett stort steg: att börja gå in i terapi. När du har tagit steget vill du däremot inte bli sittade med de höga kostnader som kan uppstå. Att ha en bra försäkring är då extra viktigt.
Om du vill kunna (fortsätta) välja vem din vårdgivare är, samtidigt som du erhåller full återbetalning av det du spenderar, är återbetalningsförsäkring som återbetalar hela vårdavgiften det bästa valet. Detta gäller inte bara hjälp från psykologer utan även annan vård, till exempel den av flesta medicinska specialister.

Vilken försäkring är lämplig?
Det fanns fjorton oliker typer av försäkringar under 2015. En jämförelse mellan ett antal vårdgivare (som skiljer sig emellan vad gäller priserna och de nämndaförsäkringar) visar att PNOZorg var den billigaste av dessa. Prisskillnaden gentemot ett antal andra likvärdiga försäkringar var dock liten.

Det finns också mycket information på andra platser på internet som kan hjälpa dig att göra ett bra val. Ett antal av dem listas nedan.

Den kontraktsfria psykologen har en bra översikt över vad som exakt ersätts enligt vilken politik. 

NVGzP har skapat en informationsmapp om försäkringen.

Försäkringsöversyn  hjälper konsumenterna att välja mellan labyrinten av försäkringar. Av alla sjukförsäkringar förklarar dom i detalj vad som gäller och som inte omfattas. PolisReview samlar också åsikter, erfarenheter och värderingar från både konsumenter och vårdgivare om sjukförsäkringsbolag. Det uppskattas därför mycket om du ger din egen uppskattning av din sjukförsäkringsgivare på webbplatsen.