Wat zijn goede verzekeraars?

Home >> Informatie voor cliënten >> Wat zijn goede verzekeraars?

Het is niet aan ons om te zeggen bij welke zorgverzekeraar zich u het beste kunt verzekeren. Toch willen we u wel op weg helpen om een goede keuze te maken.

Ranglijsten
Een beginpunt kan zijn de jaarlijkse ranglijsten van de beste zorgverzekeraar. In 2014 eindigden bij Zorgwijzer.nl vier kleine zorgverzekeraars op de eerste vier plaatsen. Deze vier (PNOZorg, Salland, ONVZ en DSW) zijn onfhankelijk van "de grote vier" (Achmea, CZ, Menzis en VGZ). Bij Marketresponse kwamen ONVZ en PNOzorg gezamenlijk op de eerste plaats uit.

Keuzevrijheid
Als u keuzevrijheid belangrijk vindt, weet dan dat in het algemeen de kleinere zorgverzekeraars daar meer oog voor hebben. Zo werken PNOzorg en ONVZ al langere tijd uitsluitend met restitutiepolissen omdat ze eigen keuze voor cliënten in de zorg belangrijk vinden. Ook DSW is voorstander van keuze inde zorg voor de cliënt, zie daarvoor de open brief van Chris Oomen (directeur van DSW), waarin hij zich klip en klaar uitspreekt tegen de nieuwe zorgverzekeringswet. Hij vindt dat de zorgverzekeraars, en dan met name de grote vier, teveel macht krijgen en dat er meer geluisterd moet worden naar zorgverleners en cliënten. Dat hij dat zegt vinden wij een goede zaak. Helaas blijkt DSW wel aanzienlijk minder goed uit de bus te komen wat betreft hun vergoedingen als je als cliënt naar een niet-gecontracteerde hulpverlener wil. Hun polis lijkt misschien wel een restitutiepolis, maar is het niet, omdat een stuk minder dan 100% wordt vergoed.