Voorwaarden zorgverzekeraars 2014

Menzis:

1) Achteraf wordt gekeken of je gemiddelde uurtarief boven de 96 euro (BGGZ) of 110 euro (SGGZ) ligt. Indien dat zo is, dan wordt het verschil teruggevorderd. 

2) minimaal 5% in BGGZ en SGGZ moet e-health zijn

3) maximaal 10% diagnostiek mag gedeclareerd worden

CZ:

1) vanaf 4 mensen op een praktijkadres wordt je geacht een instellingscontract af te sluiten.

2) gedwongen productmix in de BGGZ: 40% kort, 40% middel, 20% lang. Afwijkingen van meer dan 5% moeten worden overlegd met CZ. Hoe je dat in een kleine praktijk voor elkaar moet krijgen is een raadsel.

3) de zorgaanbieder levert minimaal 16 uur patiëntgebonden zorg per week (onder het kopje kwaliteit!).

4) wachtlijsten: er mag geen wachttijd zijn. Als er wel wachttijd is, dan moet je CZ informeren. Twee keer per jaar moet je een formulier invullen met wachtlijstgegevens. Het gaat hier om een "toegezonden digitale format"; maar die heb ik nog niet gezien. Misschien komt dat nog?

5) bij waarneming langer dan 3 maanden moet CZ 4 weken van tevoren geïnformeerd zijn.

6) maximaal 15% hulppersoneel.

7) verwijzingen: er moet bij de verwijzing naar GGGZ een "GGZ screener" zijn gedaan door de huisarts. Ook moet er een vermoedelijke diagnose zijn. De verwijzing is niet langer dan 24 maanden geldig (dus na 24 maanden moet je een nieuwe verwijzing krijgen).

8) bij stoppen contract met CZ: verplichting om cliënten minimaal 2 maanden van tevoren te informeren.

Achmea:

1) 35% "substitutie" is vereist, dwz: 35% van je behandelingen moeten in de BGGZ zijn. (NB: Achmea heeft onder druk van de NVVP aangegeven dat het hier in 2014 nog niet heel sterk op gaat afrekeken. In 2015 zal dat zeer waarschijnlijk wel gebeuren).

2) Maximaal 20% door medebehandelaren.

3) bij waarneming van meer dan 4 maanden is toestemming van Achmea vereist.

VGZ: 

1) De Zorgaanbieder draagt zorg voor de screening van medewerkers die hij inzet bij het verlenen van Zorg. Wat dit precies inhoudt is niet geheel duidelijk overigens.

Multizorg:

1) DBC's van 6.000-12.000 minuten worden vergoed op 80% van NZa-tarief. DBC's van >12.000 worden vergoed als een categorie lager (6.000-12.000)

2) zorgverleners moeten minimaal 12 cliëntencontacten per week hebben (kwaliteit).

3) werkt aantoonbaar samen met huisartsen en tenminste één andere ggz-zorgaanbieder (kwaliteit).

4) maximum aan medebehandelaren: 20% van de DBC-minuten.

5) maximale omvang: vier hoofdbehandelaren.

6) tenminste 5% moet BGGZ zijn.

DSW:

1) Praktijk moet beschikken over een website.

2) Substitutie van minimaal 20%.